Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2015

9912 9c29
Reposted fromohlucifer ohlucifer
ciurposlav
5007 07cf
Reposted fromShini Shini vialucidumintervallum lucidumintervallum

January 11 2015

9670 bc07
Reposted fromPoooly Poooly viadouxsouvenirs douxsouvenirs
7138 7d5b

praises:

mermaidawkward:

淡い王女

but i’m also ok

ciurposlav
4189 f119 500
Reposted fromstopme stopme viamyszkaminnie myszkaminnie
ciurposlav
1069 4c0a
Reposted fromyouuung youuung viapierdolsie pierdolsie
ciurposlav
9787 8311 500
Reposted fromShini Shini viacytrus cytrus

January 09 2015

ciurposlav
0176 175f
A że nie wolno Ci być teraz słabym, smutek zamienia się w gniew.
Reposted fromantjee antjee viazapominanie zapominanie
ciurposlav
4614 3b1f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutline outline

January 07 2015

Reposted fromnudes nudes viazapominanie zapominanie

January 06 2015

ciurposlav
3561 5191
Reposted fromzznngwzdz zznngwzdz viaillumination illumination
ciurposlav
Jeśli czegoś chcesz to od razu bierz.
— Moja noworoczna zasada. Czas wprowadzić w życie.
ciurposlav
4578 77f2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutline outline

January 05 2015

ciurposlav
5069 5c65
ciurposlav
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viaoutline outline

January 04 2015

ciurposlav
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
ciurposlav
6833 0640
ciurposlav
Reposted fromkeepongoing keepongoing viaLusia Lusia
ciurposlav
Trzeba sobie coś znaleźć. Coś, co będzie ostoją, co pozwoli patrzeć w przyszłość, nawet w trudnych chwilach, kiedy nas kusi, by spojrzeć za siebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl