Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2015

ciurposlav
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
ciurposlav
Lubię pić zieloną herbatę i czytać. Po prostu nie mam lepszego pomysłu na resztę życia.
— Krzysztof Varga
Reposted frompesy pesy viazapominanie zapominanie
ciurposlav

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viazapominanie zapominanie

February 10 2015

ciurposlav
5410 40dd 500

February 02 2015

9036 b746

 glow

Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki viashakeme shakeme
ciurposlav
9466 1d7d 500
Reposted fromzoja zoja viaheyjude heyjude
ciurposlav
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viamilsabelle milsabelle

January 31 2015

ciurposlav
8899 b385 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viakingalascaux kingalascaux
ciurposlav
8018 bad6
Make someone's day
Reposted fromckisback ckisback viaso-so so-so
ciurposlav
2079 4ef6
Reposted fromlaurien laurien viakingalascaux kingalascaux

January 26 2015

ciurposlav
Zamiast rodziny – samotność. Zamiast miłości – seks. Zamiast bliskości – chłód przedwiośnia.
— Ziarno prawdy

January 18 2015

ciurposlav
8695 7545
Reposted fromiliii iliii vianevertimeless nevertimeless
ciurposlav
5036 4848
Reposted fromscorpix scorpix viaunicornsforever unicornsforever

January 14 2015

8363 db86 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaincompleta incompleta
ciurposlav
ciurposlav
9787 8720
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viascorpix scorpix

January 13 2015

ciurposlav
9898 1b19 500
ciurposlav
7398 4eb4
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

January 12 2015

ciurposlav
5280 f1e3
ciurposlav
2333 8d9f
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl