Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2015

ciurposlav
4021 7c48
Reposted fromjossie jossie viazapominanie zapominanie

January 02 2015

ciurposlav
5455 5f82 500
Reposted fromroxanne roxanne viaEtien Etien
ciurposlav
7360 08fb
Reposted fromdiebitchess diebitchess
ciurposlav
8131 560b 500
9067 c1cd
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialovesweets lovesweets
ciurposlav
5452 8418
Reposted fromperseweracje perseweracje viasvgon svgon
ciurposlav
7830 02fa
Reposted fromhormeza hormeza viaAmericanlover Americanlover
ciurposlav
6124 5816
Reposted frommisza misza viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
ciurposlav
4130 6404
Reposted fromlenka024 lenka024 vialovesweets lovesweets

January 01 2015

ciurposlav

1 stycznia 2015

Tamten rok był dobry. Pamiętam jak dokładnie rok temu pisałem żeby nie był straszny. Żeby nie był dupowaty. Nie był. Za to był szalenie pracowity. Zmienił mnie. Otworzyłem się na ludzi, bo dałem się im poznać chociaż trochę. Przynajmniej im się tak wydaje. Ten będzie jeszcze lepszy. Pewnie czeka mnie też więcej pracy. PRACA-PRACA-PRACA. Trzeba się będzie rozejrzeć na poważnie za jakąś konkretną. Czuje się staro, ale dobrze. Czuje, że po prostu będzie dobrze.

Postanowienia? Mam je w głowie i zwyczajnie je zrealizuje. A jak już to zrobię to wymyśle kolejne. I rok zleci. A ja za te 365 dni będę mógł znowu powiedzieć zdanie rozpoczynające ten tekst.

December 29 2014

0204 6ac6
Reposted fromsunlight sunlight viaforthewin forthewin
ciurposlav
1575 cbc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
ciurposlav
0017 05a9 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viakiks kiks
ciurposlav
chatpost_'s photo • instagram
Reposted fromweightless weightless viaucieknijmi ucieknijmi
ciurposlav
6405 88f1 500
Reposted fromhormeza hormeza viaucieknijmi ucieknijmi
ciurposlav
9032 836b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaucieknijmi ucieknijmi

December 28 2014

ciurposlav
8029 87f0 500
Reposted fromriddl3m riddl3m viasoSad soSad

December 24 2014

3248 941b 500

December 16 2014

ciurposlav
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaanncey anncey
5830 4915 500
Reposted fromget-fit get-fit viazelkowypotwor zelkowypotwor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl